aih_test_milano_glasloft

 

OM PROJEKTET

 

I sin nuværende form er vor globale civilisation ikke bæredygtig.
Det er den nødt til at blive.

Den omstilling vil kræve omfattende politiske, økonomiske, videnskabelige, demografiske og forvaltningsmæssige ændringer.
Den vil også kræve indre forandringer. Bæredygtighed er også et indre fænomen.

Vi har bedt 25 personligheder, der hver og én er kendt og respekteret for et både udadvendt og indadvendt engagement, om at beskrive denne delikate balance.

Det har de gjort, i 24 vidt forskellige bidrag belyser de, under den samlende overskrift ’Ånd i hverdagen’, direkte eller indirekte, forholdet mellem indre og ydre liv i nutiden.

Selvfølgelig må, i den store omstilling til bæredygtighed, samfundsstrukturer ændres. Markedsøkonomien, der er baseret på fossile brændstoffer, har i sin uregulerede form vist sig ude af stand til at løse de problemer den skaber. Det samme har de ikke-demokratiske samfund og økonomier. Disse uhensigtsmæssigheder må og vil forandres.

Men politiske og økonomiske strukturer bæres af mennesker. Og til ydre ubalancer svarer altid indre.
Hvordan er, i den moderne verden, forholdet mellem nødvendige ydre og indre forandringer? Om det handler, direkte eller indirekte, denne føljeton af bidrag om ’Ånd i hverdagen’.

Vi har ikke ladet os gå på af at ordet ’ånd’ har været gået af mode.
Vi tror det vil komme på dagsordenen igen, og det vil vi gerne bidrage til. Ånd drejer sig om dybde, om essens, om at beskæftige sig med det væsentlige i forholdet mellem den indre og ydre verden, mellem del og helhed.

De 24 bidrag som vi bringer her over det næste halve år, beskriver ånden i musikken, ånden i litteraturen, i seksualiteten, i politik, i humor, i religionerne, i juraen, i videnskaben, i forholdet mellem børn og voksne, i naturen, på teatret, i skolen, hos Grundtvig, hos Kierkegaard, hos Jesus, hos Buddha, i sandkassen og hos slagteren.

Ingen af bidragene giver entydige svar, og det ville måske også være betænkeligt hvis de gjorde. Men de åbner alle muligheder. De rummer, som vi ser dem, alle alvor, og de rummer alle fortrøstning.

Man skal være forsigtig med at håbe. Alligevel tillader vi os at håbe at de vil finde læsere der oplever noget af den fryd, anfægtelse, bevægelse og intensitet vi har oplevet under redaktionen.

Neel Fasting, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Peter Høeg.

 

Fra venstre: Steen Hildebrandt, Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg, Michael Stubberup, Neel Fasting, Søren Munk og Ninni Sødahl

Fra venstre: Steen Hildebrandt, Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg, Michael Stubberup, Neel Fasting, Søren Munk og Ninni Sødahl

Layout, billedredaktion og grafisk tilrettelægning:
Ninni Sødahl, Hanneli Ågotsdatter og Søren Munk